Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Mosina  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Mosina

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Mosina.

Mapa Geoportal Mosina
Mapa z granicą gminy Mosina

Dane urzędu

Urząd Miejski w Mosiniepl. 20 Października 1Mosina, 62-050

Tel: 61 8109500

Fax: 61 8109558

Elektroniczna skrzynka podawcza: /km1dkc653m/SkrytkaESP

E-mail: um@mosina.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT gminy Mosina: 3021103

Witryna: www.mosina.pl

Władze lokalne: Burmistrz Przemysław Mielochum@mosina.pl

Pobierz mapę gminy Mosina

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Mosiny

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Mosina to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Mosina na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Mosiny, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Mosiny

Gmina Mosina w liczbach

Powierzchnia gminy Mosina*

172 km2

508 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Mosina*

33 767 mieszkańców

162 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Mosina*

197 mieszkańców na km2

424 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Mosina

Geoportal Mosina prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Mosina, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Mosina.

Dostęp do danych Geoportalu Mosina

Jak powstał Geoportal gminy Mosina?

Geoportal Mosina powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Mosina, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Mosina.

Geoportal Mosina umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Mosina oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Mosina, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Mosina

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Mosina?

Informacje na Geoportalu Mosina

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Mosina?

Korzyści z Geoportalu Mosina

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Mosina?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Mosina.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Mosina łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Mosinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Mosiny zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Mosina, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Mosina oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Mosina. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Mosiny możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Mosiny. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Mosina. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Mosina.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Mosinie.

  Geoportal gminy Mosina posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Mosina. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Mosinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Mosina przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Mosinie.

  W Geoportalu Mosina przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Mosina. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Mosinie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Mosina zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Mosina, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Mosina oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Mosina.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Mosina. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Mosina są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Mosina podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Mosina.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Mosinie. W Geoportalu gminy Mosina udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Mosinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Mosina.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Mosina. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Mosina.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Mosina, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Mosina. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Mosina.

 • Zabytki w gminie Mosina

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Mosina. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Mosina oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Mosina.

 • Informacje o wyborach w gminie Mosina

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Mosina. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Mosina i wiele istotnych informacji.

Geoportal Mosina dla mieszkańców

Geoportal Mosina jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Mosina. Na mapie Mosiny sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Mosina mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Mosina. Korzystając z map Geoportalu gminy Mosina w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Mosina są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Mosina dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Mosina dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu